Peticija

za zagotovitev sodobne evropske ureditve lekarniške dejavnosti

Ministrstvo za zdravje je vložilo predlog sprememb Zakona o lekarniški dejavnosti, krovnega zakona, ki ureja lekarništvo v Republiki Sloveniji. V Strokovnem združenju lekarnarjev Slovenije, v katerega je včlanjena tudi vaša lekarna, menimo, da zakon, kot je predlagan, ne rešuje glavnih težav, s katerimi se lekarne po Sloveniji soočamo. Zaradi tega smo Ministrstvu predlagali rešitve, s katerimi bi se zakon, ki ga sicer nujno potrebujemo, popravil, vendar smo naleteli na gluha ušesa. Tako Vas prosimo za podporo s podpisom!

Naš cilj je vsem pacientom zagotoviti dostop do visoko strokovnih in konkurenčnih storitev ter preprečiti vzpostavitev monopolov na področju preskrbe z zdravili, zato od zakonodajalca zahtevamo:

  • da sprejme poenotena, objektivna in nediskriminatorna merila, ki omogočajo kvalitetno izvajanje storitev na področju lekarniške dejavnosti;
  • da omogoči enakopravne in nediskriminatorne pogoje za vse izvajalce lekarniške dejavnosti, ne glede na njihovo statusno-pravno obliko;
  • da lekarniška dejavnost ostane del zdravstvene dejavnosti, ki se izvaja kot dejavnost posebnega družbenega pomena, za katero veljajo konkurenčna pravila EU;
  • da lekarniško dejavnost organizira in zagotavlja v skladu z načeli pravičnosti, kakovosti, varnosti, učinkovitosti in enakomerne dostopnosti. 

Odločno nasprotujemo delom predloga ZLD, ki lekarniško dejavnost spreminjajo v dejavnost, ki ni primerljiva s sodobno evropsko ureditvijo lekarniške dejavnosti ter onemogoča razvoj konkurenčnejših storitev in proste izbire za vse slovenske paciente.

Podpišite peticijo!

Tukaj lahko prispevate svoj glas in pomagate rešiti Vaše lekarne!

 

Predstavitev

Strokovno združenje lekarnarjev Slovenije (SZLS) je neprofitno neodvisno strokovno združenje, v katerem se prostovoljno združujejo magistri farmacije s pridobljeno koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti kot javne službe (lekarnarji) s ciljem ustvarjanja kakovostne, varne in k pacientu usmerjene lekarniške dejavnosti v Sloveniji, z enakomerno dostopnostjo do lekarniških storitev za vse prebivalce Slovenije. Strokovno združenje lekarnarjev Slovenije prepoznava zdravstveno naravo poklica magister farmacije in spoštuje njegovo etično zavezanost k skrbi za paciente. Strokovno združenje lekarnarjev Slovenije si prizadeva za vzpostavitev družbenega in zakonodajnega okolja, ki bo zagotavljalo strokovno in materialno neodvisnost lekarnarja ter obenem omogočalo razvijanje zdrave tekmovalnosti, napredek in strokovni razvoj lekarniške dejavnosti.

Aktualno

Člane Strokovnega združenja lekarnarjev Slovenije predstavlja skupna blagovna znamka - Lekarne Plus, v skladu s katero je bila objavljena tudi nova spletna stran www.lekarneplus.si.